INVESTMENT READINESS PROCESS
FOR FOUNDERS

Stämmer tre av meningarna bör du läsa
”IRP for Founders”

 • Vi är grundare av ett företag som planerar ta in externt riskkapital från investerare.

 • Vi har inte genomfört en sådan investeringsprocess förut.

 • Vi har en idé om hur mycket kapital vi behöver.

 • Vi vet vilken pre-money värdering vi ska sätta.

 • Vi vet inte vilken pre-money värdering vi ska sätta.

 • Vi vill äga mer än 50% så länge som möjligt.

 • Vi vet inte vilken avkastning vi kan erbjuda investerarna.

INVESTMENT READINESS PROCESS
FOR INVESTORS

Stämmer tre av meningarna bör du läsa
”IRP for Investors”

 • Jag planerar att investera eget kapital i onoterade företag och startups mot delägande.

 • Jag har inte genomfört en sådan investeringsprocess förut.

 • Jag har en idé om hur mycket kapital jag kan investera.

 • Jag vet vilken pre-money värdering som är rimlig.

 • Jag har inte satt någon lägsta avkastningspotential.

 • Jag har inte definierat min portföljstrategi.

 • Jag har järnkoll på hur jag blir likvid i min investering.

VAD ÄR IRP?

”Investment Readiness Process” är en upphovsrättsskyddad metodik som utvecklats av Beels Consulting AB baserat på teorier och praktik i kombination med systematiserad och djupgående reflektion över ett flertal startups finansieringsförlopp och exitförhandlingar. Syftet är att förmedla kunskap och metodik till grundare som avser finansiera sitt företagets utveckling genom emission av aktier till externa investerare. Under 2018 genomförde 10 startups och 2 scaleups IRP for Founders. Kundundersökningar visar att samtliga svarar 8 eller högre på en skala 1-10 på frågan: ”Kommer du rekommendera IRP till grundare som ska ta in kapital från externa investerare”.

INVESTMENT READINESS PROCESS ESSENTIALS

MÅL BORTOM MÅLET

Grundarnas individuella mål med företaget och målet bortom det.

VÄRDEDRIVANDE FAKTORER

Värden som företaget ska ha skapat vid viss tidpunkt, inklusive värderingsmodeller.

PLAN OCH EXIT

Strategisk aktivitetsplan, finansiell prognos med milstolpar och exitstrategier.

INVESTERINGSERBJUDANDE

Finansieringsdesign, utspädningseffekt och potentiell avkastning för investerare.

INVESTMENT READINESS PROCESS FOR FOUNDERS