OM BEELS CONSULTING AB

BAKGRUND

Beels Consulting grundades av Björn Larsson 2010. Björn har arbetat i mindre konsult och startupföretag sedan -90-talet, varit affärsutvecklingschef inom organisationsutveckling, VD på inkubatorn Create Business Incubator, medgrundare och VD på Zoomability AB, medgrundare av Westras, Västerås Startup Community, medgrundare och styrelseordförande i Västerås Tech Invest samt medgrundare av Norr Kap Nordic AB. Sedan 2016 har Björn utvecklat Investment Readiness Process för att göra grundare rustade för en mer jämlik dialog med  investerare.

2018– medgrundare, Norrkap – digitizing transactions
2018– styrelseledamot, NEBU AB
2017– skapare av Investment Readiness Process by Beels
2017– medgrundare och styrelseordförande, Västerås Tech Invest AB
2016– medgrundare och styrelseledamot, Westras 2017 Ek Förening
2011-2016, medgrundare och VD, Zoomability AB
2013, Certifierad styrelseledamot: ”Rätt fokus i styrelsearbetet (SME)”, Styrelseakademin
2010– Grundare, Beels Consulting AB
2008-2011 VD, Create Business Incubator Mälardalen AB
2005-2008, Affärsutvecklingschef, Lernia Consulting AB

Praktisk och bred erfarenhet av start-up’s och finansiering

I samband med finansieringen och av uppbyggnaden av Zoomability var Björn Larsson drivande i att arbeta tidigt med kundfinansiering via early adopters som också blev en ambassadörsgrupp som marknadsförde produkten. Under hela kommersialiseringsprocessen använde Björn också de offentliga aktörernas finansieringsstöd som bl a bestod från Forskning och Utvecklingsrådet i Västmanland, Länsstyrelsen (nuvarande Region Västmanland), ALMI Företagspartner, Innovationsbron (nuvarande ALMI Invest), Exportkreditnämnden samt Tillväxtverket. Via bank arbetade Zoomability med checkkredit, lån och kundfinansieringslösning.

Företaget genomförde under Björns ledning dessutom fem investeringsrundor med lokala affärsänglar och såddfond samt i senare skeden större affärsänglar samt Almi Invest. Zoomability erhöll 2016 ett förvärvsbud med exklusivitet ifrån ett globalt företag. Förhandlingarna slutade med att Zoomability inte förvärvades. När Björn, på egen begäran, lämnade företaget sista december 2016 hade beslut om en börsnotering av Zoomability, fattats av styrelsen.

Investment Readiness Process, egenutvecklad process på teoretisk och praktisk bas

Sedan 2016 har Björn intervjuat ett 10-tal investerare och affärsängelnätverk, studerat litteratur inom startup och scaleup investeringar samt gått investerarutbildningar hos Connect Sverige och Stockholms Affärsänglar. Björn ledde projektet Investerarskolan på uppdrag av Create och Almi Företagspartner och var medgrundare till Västerås Tech Invest AB 2018.

“Investment Readiness Process” är en upphovsrättsskyddad metodik som utvecklats av Beels Consulting AB baserat på teorier och praktik i kombination med systematiserad och djupgående reflektion över ett flertal startups finansieringsförlopp och exitförhandlingar. Syftet är att förmedla kunskap och metodik till grundare som avser finansiera sitt företagets utveckling genom emission av aktier till externa investerare.

SAGT AV GRUNDARE OM IRP:

“Genom vårt arbete med – Investment readiness process – kom vi väl förberedda till investerarna. Vi pratade deras språk vilket gjorde att vi snabbt kunde matcha rätt investerare med OneRepays behov av investering på lång sikt.”
Henric Rudin, CEO & Heléne Haglund, CMO, OneRepay Sweden AB
“Vi vågade ställa högre krav när vi gjorde vår nyemisson.”
“IRP har gett oss möjlighet att stanna upp och reflektera kring hur vi faktiskt vill bygga vårt företag. Den är väl värd de timmar som den tog att genomföra!”
Niklas Ericson & Joel Glemne, Skira AB
“IRP gav oss idé om att göra omvänd due diligence – vi besiktade våra investerare med mycket lyckat resultat”
“Gimic har genomfört IRP och det gav oss stor kunskap om hur investerare tänker samt vilket material som krävs.”
Marcus Nilsson, VD, Gimic AB
“Beels IRP hjälpte oss gå från ett bra case till ett konkret och tydligt erbjudande.”
The Investment Readiness Process by Beel’s helped us view our business from the investors angle and to concretize growth KPI’s and projections, making us land in a well founded investment offer.
Daniel Willby / Erik Trangärd, Aholic
“I den stundande investeringsrunda vi nu befinner oss i så har frågan kring värdering dykt upp flertalet gånger. Att ha gjort en IRP och ha det underlaget att luta sig mot gör det väldigt mycket lättare att trovärdigt kunna förklara varför vi landat i den värdering vi gjort.”
Jacob Kihlbaum, Binary Brains AB

INVESTMENT READINESS PROCESS FOR FOUNDERS