IRP FOR FOUNDERS

Beels har utvecklat Investment Readiness Process, IRP, för att vi tycker att grundare av företag ska ha fokus på sin idé och sin kund. Att ta in riskkapital från investerare kräver mycket av grundarnas uppmärksamhet och tar mycket tid och energi. Vi menar att grundare kan effektivisera kapitalanskaffningsprocessen genom att skapa sitt unika och tydliga investeringserbjudande. Genom att attrahera rätt investerare för bolaget minskar risken för skilda förväntningar framåt och grundarna får större förståelse för de investerare som väljer att inte investera.

SAGT AV GRUNDARE OM IRP:

“Genom vårt arbete med – Investment readiness process – kom vi väl förberedda till investerarna. Vi pratade deras språk vilket gjorde att vi snabbt kunde matcha rätt investerare med OneRepays behov av investering på lång sikt.”
Henric Rudin, CEO & Heléne Haglund, CMO, OneRepay Sweden AB
“Vi vågade ställa högre krav när vi gjorde vår nyemisson.”
“IRP har gett oss möjlighet att stanna upp och reflektera kring hur vi faktiskt vill bygga vårt företag. Den är väl värd de timmar som den tog att genomföra!”
Niklas Ericson & Joel Glemne, Skira AB
“IRP gav oss idé om att göra omvänd due diligence – vi besiktade våra investerare med mycket lyckat resultat”
“Gimic har genomfört IRP och det gav oss stor kunskap om hur investerare tänker samt vilket material som krävs.”
Marcus Nilsson, VD, Gimic AB
“Beels IRP hjälpte oss gå från ett bra case till ett konkret och tydligt erbjudande.”
The Investment Readiness Process by Beel’s helped us view our business from the investors angle and to concretize growth KPI’s and projections, making us land in a well founded investment offer.
Daniel Willby / Erik Trangärd, Aholic
“I den stundande investeringsrunda vi nu befinner oss i så har frågan kring värdering dykt upp flertalet gånger. Att ha gjort en IRP och ha det underlaget att luta sig mot gör det väldigt mycket lättare att trovärdigt kunna förklara varför vi landat i den värdering vi gjort.”
Jacob Kihlbaum, Binary Brains AB

INVESTMENT READINESS PROCESS ESSENTIALS

MÅL BORTOM MÅLET

Grundarnas individuella mål med företaget och målet bortom det.

VÄRDEDRIVANDE

Värden som företaget ska ha skapat vid viss tidpunkt, inklusive värderingsmodeller.

PLAN OCH EXIT

Strategisk aktivitetsplan, finansiell prognos med milstolpar och exitstrategier.

INVESTERING

Finansieringsdesign, utspädningseffekt och potentiell avkastning för investerare.

INVESTMENT READINESS PROCESS FOR FOUNDERS