VÅRA HANDLEDARE

När ett startup eller scaleup genomför en Investment Readiness Process så leds processen av en Certifierad IRP Handledare. Det är en person med erfarenhet av att driva ett företag själv eller med delägare och som genomgått Beels IRP Handledarutbildning samt blivit Certifierad av Beels. Att vara Certifierad IRP Handledare innebär att handledaren, utöver utbildningen, genomfört ett IRP uppdrag under översyn av Beels. Det är med stolthet vi presenterar våra Certifierade IRP Handledare som står redo att ge grundare rätt förutsättningar inför en kapitalanskaffningsprocess.

Joel Fredman Klockar
Joel Fredman KlockarFredman Klockar AB
Certifierad IRP handledare: 20190504

Hemvist: Stockholm

Erfarenhet:
Entreprenör och medgrundare av All in Media Sverige AB, Brck Dgtl Outdoor Media AB, Motion Nerds AB och Just Development Sweden AB. Numera operativ som delägare och VD av Smartville AB.

Min specialitet inom IRP:
Har från mitt senaste bolag Just Football färsk erfarenhet från att driva ett startup finansierat av externt kapital. Kan genom hela IRP-processen hjälpa grundarna att förstå genom situationer som jag själv har upplevt.

Min bästa upplevelse med IRP:
När grundarna har fått aha-upplevelser och gjort förändringar i sin strategi ger mycket energi.

Anna Harryson
Anna HarrysonProfengy AB
Certifierad IRP handledare: 20190504

Hemvist: Eskilstuna

Erfarenhet:
Arbetat som affärs- och produktutvecklare inom bank och finans och IT-branschen i 15 år. Egen företagare inom management, strategi och förändringsledning. Styrelseledamot och affärscoach till tillväxtbolag. Expertis inom komplexa projekt.

Min specialitet inom IRP:
Att använda processen som en del av ett långsiktigt strategiarbete för företagets väg framåt. Att engagera alla ägare och att komma överens om ett gemensamt beslutsunderlag.

Min bästa upplevelse med IRP:
Metoden ger en bra struktur för beslutsunderlag som ger en aktiv riktning för företaget.

Patrik Rehn
Patrik RehnPareco AB
Certifierad IRP handledare: 20190504

Hemvist: Västerås

Erfarenhet:
Egenföretagare och affärscoach med erfarenheter som CFO och Operativ chef i verksamhetsystemföretag, drivit och genomfört utköp av företag tillsammans med investerare, affärsutveckling och internationalisering i konsultföretag.

Min specialitet inom IRP:
Att efterfråga och utmana struktur och trovärdighet i finansiella prognoser, finansieringsbehov och värderingar.

Min bästa upplevelse med IRP:
När grundarna summerade processen och konstaterade att den varit mycket utmanande och tacksamt konstaterade att de gjort en utvecklingsresa som företagare.

Björn Larsson
Björn LarssonBeels Consulting AB
Certifierad IRP handledare: 20181220

Hemvist: Västerås

Erfarenhet:
Entreprenör och bl a medgrundare av Zoomability AB och Norr Kap Nordic AB samt styrelseordförande i Västerås Tech Invest AB. Skapare av Investment Readiness Process (IRP) by Beels.

Min specialitet inom IRP:
Jag utsätter gärna grundarna för de relevanta och ibland tuffa frågeställningar som investerare har. Men när jag gör det, är det för att träna grundarna.

Min bästa upplevelse med IRP:
När ett bolag under sin IRP insåg att de inte fick fram ett investeringserbjudande som var tillräckligt attraktivt. De pivoterade, räknade om och tog in kapital på en ny plan! Det tror jag besparade dem och investerarna mycket tid och besvikelser.

IRP FOR FOUNDERS

Beels har utvecklat Investment Readiness Process, IRP, för att vi tycker att grundare av företag ska ha fokus på sin idé och sin kund. Att ta in riskkapital från investerare kräver mycket av grundarnas uppmärksamhet och tar mycket tid och energi. Vi menar att grundare kan effektivisera kapitalanskaffningsprocessen genom att skapa sitt unika och tydliga investeringserbjudande. Genom att attrahera rätt investerare för bolaget minskar risken för skilda förväntningar framåt och grundarna får större förståelse för de investerare som väljer att inte investera.