IRP FOR FOUNDERS

SYFTET MED INVESTMENT READINESS PROCESS?

VAD VINNER GRUNDARNA?

RESULTATET AV IRP FOR FOUNDERS

Grundarteamet har efter en IRP ett väl förankrat investeringserbjudande inklusive:

TJÄNSTER