IRP FOR INSTRUCTORS

När ett startup eller scaleup genomför en Investment Readiness Process så leds processen av en Certifierad IRP Handledare. Det är en person med erfarenhet av att driva ett företag själv, eller med delägare och som genomgått Beels IRP Handledarutbildning samt blivit Certifierad av Beels. Att vara Certifierad IRP Handledare innebär att handledaren, utöver utbildningen, genomfört ett IRP uppdrag under översyn av upphovsmannen till IRP, Björn Larsson. Som Certifierad IRP Handledare erhålls en icke exklusiv rätt att marknadsföra sitt erbjudande och mot en licenskostnad genomföra IRP med företag. Det är mycket stimulerande och ger möjligheter till konsultintäkter och relationsbyggande. Dessutom ingår man i ett nationellt nätverk av Certifierade IRP Handledare som utvecklar metodiken tillsammans.

VAD GER EN IRP HANDLEDAREUTBILDNING?

VAD INNEBÄR CERTIFIERAD IRP HANDLEDARE?

TJÄNSTER