IRP FOR INVESTORS

Investment Readiness Process for Investors säkerställer att investerare har kunskap om viktiga överväganden vid investering i tidiga tillväxtbolag och att de har designat sin egen investeringsstrategi INNAN de träffar bolag som söker kapital.

VARFÖR IRP FOR INVESTORS?

VAD GER IRP FOR INVESTORS?

IRP for Investors ger deltagarna möjlighet att skapa nya relationer och höjer investerarens kompetens inom:

Förkunskapskrav:
Inga. En fördel är om deltagaren har erfarenhet av att driva ett ägarlett företag och/eller har investerat i företag.

SAGT AV INVESTERARE OM IRP:

IRP for Investors fick mig att reflektera över vilken sorts investerare jag är och vill vara, vilket i sin tur gav mig en ökad tydlighet om vilken sorts företag jag ska investera i. Utbildningen gav mig också en djupare teoretisk kunskap gällande avtalsskrivningar och innebörden av olika typer av formuleringar i aktieägaravtalen. Kursen varvades med teoripass och hemläxa i form av grupparbete med riktigt case. Detta gjorde att vi kunde ha relevanta diskussioner och frågeställningar i gruppen. Jag vill rekommendera utbildningen för oss investerare som är självlärda och som håller på med investeringar utöver vår vanliga verksamhet. Det är väl investerade timmar för att undvika kostsamma och onödiga misstag.

Anna Rönnblom, Uvolve AB
Beels och Björn Larsson har förmågan att på ett enkelt och pedagogiskt sätt
skapa förståelse och samtidigt presentera enkla och smarta verktyg.
Jag kan varmt rekommendera utbildningen, den betalar sig snabbt.
Greger Johansson, Entreprenör & investerare

En intressant och värdefull utbildning med utgångspunkt från hur värdera ett bolag som har startats ganska nyligen och som har tagit sin idé till en affärsplan och en tjänst eller produkt. Och med det också förstå och värdera entreprenören/entreprenörerna framför det som är ett startupbolag. Med lång erfarenhet som företagare och entreprenör handlar detta om att få ytterligare nycklar till att förstå både uttryck och strukturer hur man tänker om investeringar i bolag i dessa tidiga skeden

Björns breda kunskap och pedagogiska sätt gör att utbildningen är mycket givande oavsett vilken kunskapsnivå du besitter.
Mest betydelsefullt för mig personligen var att jag fick en tydlig bild över de fundamentala delarna kring att investera i bolag i tidiga skeden. Samt att utbildningen hjälpte mig att utkristallisera vem jag är som investerare, vilken strategi jag ska jobba utefter.
Jag kan varmt rekommendera Investment Readiness Process for Investors!

TJÄNSTER