OM BEELS CONSULTING AB

BAKGRUND

Beels Consulting grundades av Björn Larsson 2010. Björn har arbetat i mindre konsult och startupföretag sedan -90-talet, varit affärsutvecklingschef inom organisationsutveckling, VD på inkubatorn Create Business Incubator, medgrundare och VD på Zoomability AB, medgrundare av Westas, Västerås Startup Community, medgrundare och styrelseordförande i Västerås Tech Invest . Sedan 2018 har Björn utvecklat Investment Readiness Process för att göra grundare rustade för en mer jämlik dialog med investerare.

Om Björn Larsson

2018– skapare av Investment Readiness Process by Beels
2018– medgrundare och styrelseordförande, Västerås Tech Invest AB
2018 2020 styrelseledamot, NEBU AB
2016-2020 medgrundare och styrelseledamot, Westras 2017 Ek Förening
2011-2016, medgrundare och VD, Zoomability AB
2013, Certifierad styrelseledamot: ”Rätt fokus i styrelsearbetet (SME)”, Styrelseakademin
2010– Grundare, Beels Consulting AB
2008-2011 VD, Create Business Incubator Mälardalen AB
2005-2008, Affärsutvecklingschef, Lernia Consulting AB
1999-2005, E-learning missionär på Meta Able, Learnways, Skolboken.se och Open Training.

Praktisk och bred erfarenhet av start-up’s och finansiering

I samband med finansieringen och av uppbyggnaden av Zoomability var Björn Larsson drivande i att arbeta tidigt med kundfinansiering via early adopters som också blev en ambassadörsgrupp som marknadsförde produkten. Under hela kommersialiseringsprocessen använde Björn också de offentliga aktörernas finansieringsstöd som bl a bestod från Forskning och Utvecklingsrådet i Västmanland, Länsstyrelsen (nuvarande Region Västmanland), ALMI Företagspartner, Innovationsbron (nuvarande ALMI Invest), Exportkreditnämnden samt Tillväxtverket. Via bank arbetade Zoomability med checkkredit, lån och kundfinansieringslösning.

Företaget genomförde under Björns ledning dessutom fem investeringsrundor med lokala affärsänglar och såddfond samt i senare skeden större affärsänglar samt Almi Invest. Zoomability erhöll 2016 ett förvärvsbud med exklusivitet ifrån ett globalt företag. Förhandlingarna slutade med att Zoomability inte förvärvades. När Björn, på egen begäran, lämnade företaget sista december 2016 hade beslut om en börsnotering av Zoomability, fattats av styrelsen. Företaget är idag noterat på First North [zoom].

Investment Readiness Process, egenutvecklad process på teoretisk och praktisk bas

Sedan 2016 har Björn intervjuat ett 10-tal investerare och affärsängelnätverk, studerat litteratur inom startup och scaleup investeringar samt gått investerarutbildningar hos Connect Sverige och Stockholms Affärsänglar. Björn ledde projektet Investerarskolan på uppdrag av Create och Almi Företagspartner och var medgrundare till Västerås Tech Invest AB 2018.

”Investment Readiness Process” är en upphovsrättsskyddad metodik som utvecklats av Beels Consulting AB baserat på teorier och praktik i kombination med systematiserad och djupgående reflektion över ett flertal startups finansieringsförlopp och exitförhandlingar. Syftet är att förmedla kunskap och metodik till grundare som avser finansiera sitt företagets utveckling genom emission av aktier till externa investerare.

IRP CERTIFIED COMPANIES

“Through our work with – Investment Readiness Process – we were well prepared for meeting the investors. We spoke their language, which enabled us to quickly match the right investors with OneRepay’s investment needs in the long term.”

Henric Rudin, CEO & Heléne Haglund, CMO, OneRepay Sweden AB

“IRP has given us the opportunity to take stock and reflect on how we actually want to build our company. It is well worth the hours it took to complete!”

Niklas Ericson & Joel Glemne, Skira AB

“IRP gave us the idea of performing reverse due diligence – we examined our investors, with very successful results.”

“Gimic has completed IRP, and the process gave us a large amount of knowledge about how investors think and the information and documentation we need.”

Marcus Nilsson, CEO, Gimic AB

“We dared to impose more ambitious demands when we performed our new share issue.”

“In the current investment round for our company, the issue of valuation has been raised a number of times. Having completed an IRP, and with the support of the documentation it produced, it is much easier to explain, in a credible manner, how we have arrived at our valuation.”

Jacob Kihlbaum, Binary Brains AB

INVESTMENT READINESS PROCESS FOR FOUNDERS