Projektbeskrivning

INVESTMENT READINESS PROCESS LIGHT

HELDAGSWORKSHOP

IRP Light genomförs i grupp om minst åtta max 20 personer och är en heldagsutbildning med föreläsningar och workshops som säkerställer att deltagarna har en förståelse för:

Målgrupp:
Grundare, investerare, finansiella handläggare eller affärsutvecklare som vill veta mer om Investment Readiness Process by Beels.

Förkunskapskrav:
Inga.

Pris: 24.500 sek ex moms/grupp alt. 2.490 sek ex moms/person