Projektbeskrivning

IRP FOR INSTRUCTORS

UTBILDNING I GRUPP

Handledareutbildning och Certifiering 

IRP for Instructors är en utbildning med minst fyra och max åtta deltagare som genomförs under 2+2 dagar med kvällsuppgifter och övernattning med två veckors mellanrum. Deltagarna ska vara beredda att avsätta cirka 20 timmar för arbetsuppgifter mellan och efter utbildningstillfällena, totalt ca 50 timmar. Utbildningsledare är Björn Larsson.

Certifiering

För att genomföra IRP-uppdrag krävs att du är Certifierad IRP Handledare.
Certifieringen följer i direkt anslutning till IRP for Instructors och är en individuell kvalitetssäkringsprocess där handledaren genomför ett skarpt IRP-uppdrag under översyn av upphovsmannen till IRP, Björn Larsson.

Förkunskapskrav

 Det är ett krav att du som ska gå IRP for Instructors har erfarenhet av att driva företag. I egen regi eller tillsammans med andra. En fördel är om du har erfarenhet av att ta in externt riskkapital. Om du är utbildad coach och/eller har erfarenhet av att investera i så kallade ”high risk/high potential” objekt är det självklart enklare att applicera Investment Readiness Process i verkligheten.

Pris:

IRP for Instructors: 24.500 sek ex moms/person
IRP Handledare Certifiering: 5.000 sek ex moms/person