Projektbeskrivning

IRP FOR INVESTORS

UTBILDNING I GRUPP

IRP for Investors genomförs under fyra tillfällen à tre timmar per tillfälle med en veckas mellan rum och med arbetsuppgifter mellan träffarna. Träffarna förläggs mellan kl 8.00-11.00 och genomförs när efterfrågan finns. Deltagarna ska vara beredda att avsätta totalt  ca 20 h för träffar och arbetsuppgifter.

IRP for Investors genomförs i grupp och minsta antal deltagare är fyra personer och max är åtta. Processen leds av en Certifierad IRP handledare. En jurist med kunskap inom avtal, juridik och skatter håller i en av träffarna. Dessutom deltar ett företag som söker investerare för att utgöra praktiskt investeringscase under processen.

Pris: 9.500 sek ex moms/deltagare