REFERENSER

När ett startup eller scaleup genomfört Investment Readiness Process är de väl förberedda att presentera sitt investeringserbjudande för rätt typ av investerare. Företaget är därmed IRP Certifierat. Det ger dem rätt att publicera en IRP logo i sina digitala kanaler och dessutom presentera sig som referens här.

Genom IRP har vi i grundarteamet en gemensam och mätbar målbild med företaget vilket skapat en ny styrning av bolaget som leder till värden som vi vet är relevanta ur investeras perspektiv. 

Niclas Söör, VD/grundare av DoSpace AB

www.dospace.se

I den stundande investeringsrunda vi nu befinner oss inför så har frågan kring värdering dykt upp flertalet gånger. Att då ha denna process gjord och ha det underlaget att luta sig mot blir det väldigt mycket lättare att trovärdigt kunna förklara varför vi landat i den värdering vi gjort.

Jacob Kihlbaum, VD/Grundare av BinaryBrains AB

www.binarybrains.ai

Binary Brains

Genom vårt arbete med – Investment readiness process – kom vi väl förberedda till investerarna. Vi pratade deras språk vilket gjorde att vi snabbt kunde matcha rätt investerare med OneRepays behov av investering på lång sikt.

Henric Rudin och Heléne Haglund, grundare av OneRepay Sweden AB

www.onerepay.se

Although we are well experienced business and tech executives we chose to do an Investment Readiness Process in order to inline our expectations and personal goals before meeting with potential investors. Flowfactory closed a successful seed round and are now growing with small customers and a big one´s like Siemens.. 

Frida Höök, Fredrik Lindqvist och Stellan Andersson, grundare av FlowFactory AB

www.flowfactory.se

Kunskapen i IRP gav oss trygghet, vi vågade vara ställa högre krav när vi gjorde vår nyemission och gav oss en idé om att göra omvänd due diligence – vi besiktigade våra investerare med mycket lyckat resultat.

Maria Bauer och Axel Fors, grundare av Framvik Produktion AB

www.framvik.se

IRP har gett oss möjlighet att stanna upp och reflektera kring hur vi faktiskt vill bygga vårt företag.
Den är väl värd de timmar som den tog att genomföra!

Felicia Bindekrans, delägare och Niklas Ericson och Joel Glemne grundare av Skira AB.

www.skira.se

IRP FOR FOUNDERS

Beels har utvecklat Investment Readiness Process, IRP, för att vi tycker att grundare av företag ska ha fokus på sin idé och sin kund. Att ta in riskkapital från investerare kräver mycket av grundarnas uppmärksamhet och tar mycket tid och energi. Vi menar att grundare kan effektivisera kapitalanskaffningsprocessen genom att skapa sitt unika och tydliga investeringserbjudande. Genom att attrahera rätt investerare för bolaget minskar risken för skilda förväntningar framåt och grundarna får större förståelse för de investerare som väljer att inte investera.